Category Archives: Welsh Songs

Clap, Clap, Un, Dau, Tri (Clap, Clap, One, Two, Three)

Clap, clap, un, dau, tri
Clap, clap, un, dau, tri
Clap, clap, un, dau, tri
Troi a throi ei’n dwylo

Tap, tap, un, dau, tri
Tap, tap, un, dau, tri
Tap, tap, un, dau, tri
Troi a throi ei’n dwylo

Clap, clap, one, two, three
Clap, clap, one, two, three
Clap, clap, one, two, three
Turn and turn our hands

Tap, tap, one, two, three
Tap, tap, one, two, three
Tap, tap, one, two, three
Turn and turn our hands

 

Dau Gi Bach (Two Small Dogs)

Dau gi bach yn mynd i’r coed,
Esgid newydd am bob troed;
Dau gi bach yn dwad adre
Wedi colli un o’u sgidie
Dau gi bach.

Two small dogs went to the wood
New shoes on their feet
Two small dogs going back home
Having lost one of their shoes
Two small dogs.